Hoppa till sidans innehåll

Mål och handlingsplan


Stockholms Skidförbunds Verksamhetsplaner och budget antagna vid årsmötet den 3/10 2017

 

 

Stockholms Skidförbunds mål och handlingsplan 2011–2015 antagen vid årsmötet den 14/10 2010.

Den nuvarande Mål och handlingsplanen som fastställdes på årsmötet 2005 tar slut i och med årets årsmöte. Med anledning av detta har styrelsen för Stockholms Skidförbund utsett en arbetsgrupp för framtagande av en ny att fastställas på årsmötet den 14 oktober 2010.

Arbetsgruppen har bestått av:

 • Stefan Bessman, ordf StSF Täby SLK
 • Erik Björelind, Nacka Värmdö SK
 • Carl Olsmats, Sollentuna Backhopparklubb
 • Roland Lövald-Hellberg, Täby OK

Avsikten med Mål och Handlingsplanen är att den skall vara ledande för distriktets verksamhet avseende styrelsens och kommittéernas arbete. Mål och Handlingsplanen kommer att vara underlag för resursallokeringen av de medel som styrelsen förfogar över.

Mål och handlingsplanen vill visa på att distriktet, styrelsen, kansliet och kommittéerna tillsammans med föreningarna fyller en viktig funktion för utvecklingen av skidverksamheten i Stockholm.

Bilagda Mål och Handlingsplan för Stockholms Skidförbund för åren 2011-2015 har framtagits dels genom sammanträden med arbetsgruppen där vi utgått från SSF:s Verksamhetsinriktning, den föregående Mål och Handlingsplan och ett nära samarbete med olika kommittéerna. Mål och Handlingsplanen har även varit på remiss under sommaren 2010.

Mål och Handlingsplanen redovisas per gren, men nedanstående punkter sammanfattar dock samtliga grenar, satsning på:

 • elitsatsande ungdomar, juniorer och seniorer
 • ökad tillgänglighet till anläggningar för alla
 • tävlingar

Arbetsgruppen i september 2010

Länk till hela handlingsplanen: Mål och handlingsplan 2011-2015

____________________________________________________________

Stockholms Skidförbunds Mål och Handlingsplan 2005-2010

Stockholms Skidförbunds Mål och handlingsplan antagen vid Stockholms Skidförbunds årsmöte den 6/10 2005.

Vision:

 • Stockholms Skidförbund skall 2010 ha en stark position inom Svenska Skidförbundet samt vara ett av de ledande skiddistrikten i Sverige
 • Elit - Stockholmsåkare skall vara representerade på samtliga Svenska skidförbundens riksskidgymnasier
 • Landslag - Stockholmsdistriktet skall ha minst två representanter i samtliga av Svenska Skidförbundet administrerade träningsgrupper
 • Bredd - Antalet aktiva åkare skall svara för 25% av totala antalet åkare i Sverige. Målet skall grenrelateras.
 • Distriktet skall verka för att vara representerade i Svenska Skidförbundets verksamhet.
 • Position - Stockholm skall ha en stark position i skidsverige bl a genom att garantera att återkommande stortävlingar genomförs i distriktet.
 • Grenar - Alpina grenar (Freestyle, snowboard, speedskiing, telemark utförsåkning)
 • Nordiska grenar (Backhoppning, nordisk kombination, längdåkning, rullskidåkning, skidorientering)

Prioriterade områden:

 • Bemanning av grenkommittéerna
 • Struktur i relationerna mellan styrelse, grenkommittéerna, Svenska Skidförbundet etc
 • Klubbverksamhet för samtliga grenar
 • Anläggningar
 • Tränarutbildning
 • Skidgymnasium
 • Skiduniversitet
 • Tävlingar
 • Träning
 • Sponsring (distriktsgemensamma aktiviteter)
 • Jämlikhet och miljö

Stockholms Skidförbund skall:

 • Vara synliga och verka för samtliga grenar inom SSF.
 • Stödja och verka genom Stockholms-klubbarna.
 • Aktivt delta och påverka SSF för Stockholmsklubbarnas bästa.
 • Driva/påverka utvecklingen av sporten.
 • Verka för att större tävlingar läggs i distriktet.
 • Stödja elit satsning både bland hemmavarande utövare och Stockholms utövare utanför distriktet.
 • Stödja satsning på bredd bland annat genom ett aktivt tävlingsprogram för alla åldrar.
 • Tillhandahålla kompetent tränarutbildning till klubbarna.
 • Bedriva lobbying mot olika intressegrupper för klubbarnas bästa.

Stockholm i oktober 2005/ Styrelsen i Stockholm Skidförbund

Uppdaterad: 15 NOV 2017 21:09
Blå sidopuff SSF TA
Blå sidopuff Skidor vill
idrottslyftet_316x103
FIS_316x103
 

Postadress:
Stockholms Skidförbund
c/o Moberg, Holmiavägen 7
181 31 Lidingö

Kontakt:
Tel: 0705231093
E-post: This is a mailto link

Se all info