Gå till innehåll

SSF

En bild

Energieffektivisering

Att vara energismarta och att effektivisera våra anläggningar är av stor vikt för att minska vår energiförbrukning inför kommande vinter. Här kommer tips på material ni kan titta på.

Tillsammans med SLAO och Friluftsfrämjandet har vi tagit fram ”Elspar-tips Backa Hemmabacken”. Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster. Den riktar sig framför allt till våra hemmabackar som ofta drivs av våra föreningar men också kommuner och privata aktörer. Även du som är aktiv i en längdförening kan ta del av tipsen och se över din anläggning.

RF har också kommit med en folder som heter ”Energieffektivisering” Pdf, 83.1 kB, öppnas i nytt fönster., och annan matnyttig information om energifrågor samt information om hur er förening kan söka stöd till energi- och miljöprojekt.

Sist men inte minst, har du inte sett energiseminariet som SLAO höll om energieffektivisering så hittar du det här SLAO energiseminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LÄS MER: Artikel från RF om energieffektivisering. Öppnas i nytt fönster.

Kartläggning bland längdanläggningar

Enligt en enkät som SSF låtit längdanläggningar besvara uppger cirka hälften att kommunen i dagsläget står för elkostnaden för att tillverka snö. Dessutom uppger en fjärdedel av anläggningarna som besvarat enkäten att de har inlett en dialog med kommunen angående stöd.

Det finns mycket som anläggningarna kan göra för att effektivisera elförbrukningen och dra ner på kostnaderna. Vi ser nu, mer än tidigare, att behovet och nyttan av en modern anläggning med hög kapacitet är avgörande. Förhoppningen är att anläggningar som har omodern utrustning, för få snökanoner eller för små pumpar kan få stöd av kommunen för att rusta upp. Det blir en engångskostnad i form av att skaffa en bättre infrastruktur men på sikt blir det mer energisnålt och mer effektivt.

Fakta SSFs enkätundersökning om energifrågan

Enkätundersökningen skickas ut till SSFs längdanläggningar som tillverkar snö (pågående undersökning).

LÄS MER: Sammanställning SSFs enkät om energifrågan 2022. Pdf, 788.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad
2023-01-25
Publicerad
2022-12-30
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Mattias Hägglund, anläggningsansvarig
mattias.hagglund@skidor.com
+46 (0)70-525 48 35

Huvudsponsor