Gå till innehåll

SSF

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden prövar och utreder, som SSFs högsta organ, ärenden som avser överträdelse av bestämmelse i 14 kap Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Disciplinnämd

Disciplinnämnden granskar och beslutar kring anmälningar om bestraffning som skriftligen inkommer till förbundet. Överklagan av Disciplinnämndens beslut görs hos Riksidrottsnämnden.

SSFs disciplinnämnd består av ordförande och fyra ledamöter. Vid förbundsårsmötet väljs ordförande för en tid av två år och två ledamöter för en tid av fyra år. (Då nämnden inrättades 2023 valdes två av ledamöterna inledningsvis endast på två år).

▪       Torbjörn Lundkvist, ordförande, 2 år
▪       Fredrik Bergström, ledamot, 4 år
▪       Kaarel Pütsep, ledamot, 4 år
▪       Anders Nilsson, ledamot, 2 år
▪       Anders Sundqvist, ledamot, 2 år

E-post: disciplinnamnd@skidor.com

Vill du rapportera om andra typer av missförhållanden som misstankar om ekonomisk brottslighet, en intressekonflikter eller andra allvarliga oegentligheter som rör Svenska Skidförbundets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.?

Läs mer om vår visselblåsarfunktion.

 

Senast uppdaterad
2023-11-30
Publicerad
2023-11-30
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Victoria Moberg
victoria.moberg@skidor.com

Huvudsponsor