Gå till innehåll

SSF

En bild

Vårt hållbarhetsåtagande

Svenska Skidförbundet ser hållbarhet som en förutsättning för att vår verksamhet ska fortsätta finnas.

Praktiskt, för att fortsätta vara attraktiv partner i en populär idrott både för aktiva, ledare, samarbetspartners och fans samt att vara en efterfrågad arbetsgivare.

Strategiskt, för att vår verksamhet är baserad på tre byggstenar som i dag är negativt utmanade:

  • snötillgång,
  • ideellt engagemang,
  • och aktiv ungdom i rörelse.

Dessa tre har i dag en utveckling som inte är hållbar och därför behöver support. Vårt hållbarhetsarbete inom miljöområdet ska inte ytterligare accelerera den globala uppvärmningen.

Fler i rörelse – hela livet

Vårt arbete på den sociala sidan ska bidra till att få fler barn och unga i rörelse men också till att skapa förutsättningar för aktiviteter på snö hela livet.

Vi ska skapa förutsättningar för ledare och andra engagerade att fortsätta hitta välbefinnande och social tillhörighet med skid- och/eller snowboardsporten där vi ger förutsättningar genom en inkluderande och jämställd verksamhet.

Idrott syftar i allmänhet, och skid-och snowboardåkning för Svenska Skidförbundet mer specifikt, ofta på tävling och presentation i sin spets, men lika mycket om möten, rörelse och folkhälsa i sin bredd.

Idrott med liten belastning

Hållbarhet är både att respektera och följa de lagar och förordningar som sats, men innehåller även de sociala och miljömässiga uppgifter vi vet att samhället måste lösa. Svenska Skidförbundet ska leda utvecklingen mot en hållbar idrott.

Ett idrottsförbunds uppdrag är att skapa maximal nytta och kanske maximal idrottslig framgång, men inte maximal vinst.

Kort och gott – en idrott som bidrar till många, med så lite belastning som möjligt.

Vårt åtagande

Om vi inte synar oss själva, vår verksamhet och påverkan är det lätt att hamna fel. Svenska Skidförbundet ska därför vara med och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle.

Vi ska därför...

  • ansvarfullt och effektivt använda naturresurser för att inte äventyra planetens gränser och därmed vårt klimat och framtida generationers möjlighet i en ändlig värld. Genom att begränsa användning och en ansvarsfull hantering av produkter och tjänster samt ökat återbruk ska vi minska vår miljömässiga påverkan.
  • erbjuda trygga, jämlika och hälsosamma miljöer för alla som kommer i kontakt med eller arbetar inom vår verksamhet.
  • säkerställa en långsiktig och stabil ekonomi som gör att vi har möjlighet att bidra positivt.

Vår målbild

Idrott inspirerar unga att röra på sig, atleter att prestera, utmana och representera, motionärer till en bättre folkhälsa och idrottsledare att engagera sig i sina barn och sin lokalbyggd – över hela Sverige.

Vi är stolta att verka inom idrottsrörelsen och är den bästa idrottsliga förebilden och den självklara ledaren för en hållbar skid- och snow-boardsport.

Som en ansvarsfull idrottsorganisation ska vi definiera och leda utvecklingen för en hållbar idrottsrörelse.

Svenska Skidförbundets hållbarhetsarbete ska prägla hela vår verksamhet. Alla, från medarbetare och aktiva till samarbetspartners och intressenter, ska förstå hur vi tillsammans bidrar till att hållbarhetsmålen uppnås.

Vårt agerande ska präglas av:

  • engagemang,
  • hög kompetens,
  • trovärdighet,
  • ansvarskännande
Senast uppdaterad
2023-05-07
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor