Gå till innehåll

SSF

En bild

Vision, värdegrund och verksamhet

Följande byggstenar är den grund på vilken vår verksamhet vilar och utvecklas.

Vår vision – Bäst i världen – alla på snö

Vår vision är den ledstjärna som visar oss vägen på vår resa mot det vi önskar uppnå. Det handlar i korthet om att vi inom olika områden vill
vara så bra som möjligt inom alla områden, för att lyckas så väl som möjligt med vår verksamhet.

Vår mission – Vi vill bli fler och vi vill bli bättre!

Missionen är vårt uppdrag, det mål vi har satt för att närma oss visionen. Den är vägledande för beslut, prioriteringar, tankesätt och vårt agerande. Allt vi gör ska bidra till missionen.

Rent praktiskt innebär det att innan ett beslut tas, eller en uppgift genomförs bör alla ställa sig frågan: ”Bidrar detta till att vi blir fler och bättre?”

Vår värdegrund – så här agerar vi

En värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck både i vårt sätt att vara och agera.

  • Tydlighet
  • Öppenhet
  • Respekt

LÄS MER: SSFs värdegrund Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vår verksamhetsidé

Vi bedriver skid- och snowboardidrott i förening för att må bra, ha roligt och utvecklas – hela livet

Svenska Skidförbundet – därför finns vi

Svenska Skidförbundet har till uppgift att främja och administrera skid- och snowboardidrotter i Sverige på ett sådant sätt att de står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt att företräda sina idrotter i utlandet.

Senast uppdaterad
2023-11-22
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor